Małżeństwo

„MAŁŻEŃSTWO, PRZEZ KTÓRE MĘŻCZYZNA I KOBIETA STANOWIĄ MIĘDZY SOBĄ WEWNĘTRZNA WSPÓLNOTĘ ŻYCIA I MIŁOŚCI, POWSTAŁO Z WOLI STWÓRCY, KTÓRY WYPOSAŻYŁ JE WE WŁASNE PRAWA. Z NATURY JEST ONO NASTAWIONE NA DOBRO WSPÓŁMAŁŻONKÓW, A TAKŻE NA ZRODZENIE I WYCHOWANIE POTOMSTWA. MAŁŻENSTWO OCHRZCZONYCH ZOSTAŁO PODNIESIONE PRZEZ CHRYSTUSA PANA DO GODNOŚCI SAKRAMENTU”
nr.1660 - Katechizm Kościoła KatolickiegoPrzygotowanie do małżeństwa i życia rodzinnego obejmuje trzy etapy:
- przygotowanie dalsze – wychowanie w rodzinie i katechizacja,
- przygotowanie bliższe – katecheza dla narzeczonych,
- przygotowanie bezpośrednie:
Narzeczeni winni zgłosić się do swego proboszcza / może to być proboszcz narzeczonej lub narzeczonego/ na trzy miesiące przed planowanym ślubem / termin i godzinę ślubu można zarezerwować wcześniej/. Na spisanie protokołu narzeczeni umawiają się z proboszczem na konkretny dzień. Spisywanie protokółu już jest pewną formą katechezy ponieważ zanim narzeczeni podpiszą swoje zeznania zostają pouczeni o sensie tego co deklarują. Narzeczeni przedstawiają swoje dowody osobiste, dokument o ukończonej katechezie dla narzeczonych i przynoszą metrykę chrztu z adnotacją o przyjętym sakramencie bierzmowania /sakrament bierzmowania jest warunkiem zawarcia sakramentu małżeństwa/ z datą nie wcześniejszą jak pół roku przed zawarciem małżeństwa.
Nie jest to wymagane, jeśli chrzest był w parafii spisywania protokółu.
     Narzeczeni otrzymują karteczki do dwukrotnego potwierdzenia spowiedzi, skierowanie na konsultacje do Poradni Rodzinnej, prośbę skierowaną do proboszcza o wygłoszenie zapowiedzi w parafii zamieszkania narzeczonych jeśli nie jest to parafia spisywania protokółu. Umawiają się na katechezę poprzedzającą i omawiającą ceremonie ślubu /strojenie kościoła, organista itp./ na którą przynoszą:
- potwierdzony przez proboszcza dokument wygłoszonych zapowiedzi,
- potwierdzone przez Poradnię Rodzinną konsultacje,
- podają dane personalne dwóch świadków,
- * w trzech egzemplarzach zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego z terenu jednego z narzeczonych z datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed datą ślubu, na których zostanie poświadczone przez proboszcza zawarcie małżeństwa ze skutkiem prawnym wobec państwa / tzw. małżeństwo konkordatowe /.
     Po zawarciu małżeństwa podpisany przez proboszcza, strony, świadków i błogosławiącego związek małżeński jeden egzemplarz otrzymują małżonkowie, drugi pozostaje w dokumentacji parafialnej trzeci jest odsyłany do Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zawarcia małżeństwa.
* w wypadku kiedy wcześniej zawarty jest kontrakt cywilny - nie dotyczy.
Jeśli narzeczeni pragną zawrzeć sakrament małżeństwa poza swoją parafią to przy powyższym trybie załatwiania informują swego proboszcza o swoim zamiarze i proszą o tzw. LICENCJĘ informując o wybranej parafii a proboszcz wystawiając licencję zleca to w niej / deleguje / imiennie proboszczowi miejsca ślubu. Narzeczeni odpowiednio wcześniej ustalają termin i godzinę ślubu z proboszczem miejsca ślubu.

 


Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
98 0.087013959884644