Chrzest Święty

„ CHRZEST JEST NARODZENIEM DO NOWEGO ŻYCIA W CHRYSTUSIE; ZGODNIE Z WOLĄ PANA JEST ON KONIECZNY DO ZBAWIENIA, TAK JAK KOŚCIÓŁ DO KTÓREGO CHRZEST WPROWADZA” ,
Nr 1277- Katechizm Kościoła Katolickiego


     W naszej parafii na prośbę wiernych od Wielkiego Postu 2021 Sakrament Chrztu św. jest udzielany w ostatnią niedzielę miesiąca na mszy św. o godz. 11:30. Chrzest dziecka winien odbyć się wkrótce po urodzeniu dziecka, ale tak aby matka i dziecko w pełni zdrowia mogli uczestniczyć w tym sakramencie.
     Miejscem chrztu jest kościół parafialny w czasie liturgii mszalnej. Jeśli z jakiś względów chrzest ma być poza parafią zamieszkania konieczna jest pisemna zgoda proboszcza miejsca, na której musi być wyszczególniona parafia, gdzie dziecko ma być ochrzczone.
     Jeżeli dziecko znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci, należy ochrzcić natychmiast po urodzeniu; może tego dokonać każdy, jeśli ma intencję czynienia tego co czyni Kościół, polewając główkę dziecka wodą i wypowiadając słowa” ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna i Ducha św.” Po wyzdrowieniu rodzice przynoszą dziecko do kościoła by w osobnym obrzędzie przedstawić je Kościołowi, otrzymać błogosławieństwo i spisać akt chrztu.
     Rodzice zgłaszają dziecko do chrztu mniej więcej trzy tygodnie przed terminem chrztu. Przynoszą wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego / jeśli imię nadane w Urzędzie jest świeckie to należy nadać przy chrzcie drugie imię wybranego świętego patrona/, oraz świadectwo zawarcia sakramentalnego małżeństwa / może to być zaświadczenie z tzw. ślubu konkordatowego/ wraz z danym personalnymi rodziców chrzestnych.

 

Kto może być ojcem lub matką chrzestną:
- posiada wystarczającą dojrzałość,
- ukończone 16 lat życia,
- sama jest ochrzczona i przyjęła sakramentu Eucharystii i Bierzmowania
- należy do Kościoła Katolickiego i prowadzi życie zgodne z wiarą / wyklucza się osoby żyjące w związkach niesakramentalnych i młodzież nie uczęszczającą na katechizację/
Jeśli są spoza parafii, to konieczne są zaświadczenia z ich parafii, że mogą nimi zostać – takie zaświadczenie wydaje proboszcz miejsca zamieszkania.
     Po zapisaniu w Księdze Chrztów / jest to najważniejsza księga metrykalna, gdzie wpisuje się później fakt bierzmowania, małżeństwa także ślubów zakonnych czy sakramentu kapłaństwa / rodzice i chrzestni biorą udział w katechezach przygotowawczych, przystępują do sakramentu pojednania aby w stanie łaski uświęcającej uczestniczyć w liturgii sakramentu Chrztu św.
     Rodzice chrzestni troszczą się o zakup świecy do chrztu i symbolicznej białej szaty. Jedno z rodziców naturalnych trzyma przy chrzcie dziecko i oni proszą o chrzest, kreślą znak krzyża na czole dziecka, wyrzekają się szatana i wyznają wiarę oraz otrzymują specjalne błogosławieństwo; chrzestni również aktywnie uczestniczą w obrzędach chrzcielnych. Po obrzędach wszyscy podpisują fakt chrztu w księdze metrykalnej.
     Po chrzcie rodzice dziecka wspierani przez chrzestnych mają obowiązek troszczyć się by dziecko poznało Boga, nauczyć modlitwy, posyłać na katechizację i przygotowywać do przyjęcia sakramentów Pojednania, Eucharystii i Bierzmowania tak, aby czynnie uczestniczyło w życiu Kościoła.

Ewentualne zmiany udzielania Sakramentu Chrztu Świetego będą podawane w aktualnych ogłoszeniach.

 


Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
100 0.065363168716431