Żywy Różaniec

Data założenia Żywego Różańca w naszej parafii jest nieznana;
nekrolog zakonny wspomina w dniu 30 kwietnia zmarłego w 1608 roku Opata Jakuba Łempickiego założyciela Bractwa św. Różańca oraz 6 innych zakonników z adnotacją: promotor Bractwa św. Różańca, a przekazy historyczne mówią o kaplicy różańcowej w kościele klasztornym na długo przed przebudową barokową.
Nie jest znane wyposażenie dawnego kościoła parafialnego św. Leonarda co do ołtarza czy obrazów związanych z kultem Matki Bożej Różańcowej.

 


Różaniec
[łac. rosarium ‘ogród różany’, ‘wieniec z róż’], maryjna modlitwa medytacyjna skoncentrowana na rozważaniu tajemnicy Wcielenia i Odkupienia, czyli życia, męki, zmartwychwstania i chwały Chrystusa; określana jako streszczenie Ewangelii (Leon XIII, Paweł VI).

Łacińskie rosarium ‘ogród różany’, ‘wieniec z róż’, maryjna modlitwa medytacyjna skoncentrowana na rozważaniu tajemnicy Wcielenia i Odkupienia, czyli życia, męki, zmartwychwstania i chwały Chrystusa; określana jako streszczenie Ewangelii (Leon XIII, Paweł VI). Swoją nazwą nawiązuje do symboliki ogrodu różanego, będącego obrazem pełnej cnót Marii, którą popularyzowały zwł. pisma Henryka Suzo. Początki są związane z powstałym w XII w. tzw. psałterzem maryjnym (150 odmawianych Ave Maria odpowiadało liczbie psalmów). Znana forma: 150 Zdrowaś Maryjo, podzielonych na „dziesiątki”, poprzedzone Ojcze nasz i zakończone Chwała Ojcu, wykształciła się w końcu XV w. kręgach dominikańskich. Błogosławiony Alan uchodzi za autora przekazu o cudownym pochodzeniu różańca., wg której pierwszy sznur modlitewny z zaleceniem odmawiania tej modlitwy miał otrzymać od Maryi św. Dominik. Modlitwa maryjna połączona z rozważaniem tajemnic ewangelicznych, podzielonych na części: radosną, bolesną i chwalebną, została spopularyzowana przez bractwa różańcowe działające od końca XV w. Ponowny rozkwit różańca nastąpił po Soborze Trydenckim jako wyraz odnowionej pobożności maryjnej a szczególnie po ustanowieniu przez św. Piusa V święta Matki Bożej Różańcowej. W 1573 Grzegorz XIII ustanowił święto obchodzone w każdą pierwszą niedzielę października we wszystkich kościołach posiadających ołtarze różańcowe. Za pontyfikatu Leona XIII (autor kilkunastu encyklik różańcowych) październik ogłoszony został miesiącem maryjnym, poświęconym modlitwie różańcowej. W 2002 papież Jan Paweł II w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae ogłosił czwartą część, złożoną z 5 nowych tajemnic, nazwanych „tajemnicami światła”, a dotyczących życia publicznego Jezusa (chrzest w Jordanie, objawienie na weselu w Kanie, głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia, przemienienie na górze Tabor, ustanowienie Eucharystii).

Praktyka żywego różańca w naszej parafii
Zasadą dzięki której różaniec „żyje” jest jego całościowe odmawianie, ile róż w danej parafii tyle codziennie „pełnych” modlitw różańcowych. Dana osoba odmawia przez miesiąc codziennie te samą dziesiątkę różańca...

 

Nie jest znana data założenia Żywego Różańca w naszej parafii;
nekrolog zakonny wspomina w dniu 30 kwietnia zmarłego w 1608 roku Opata Jakuba Łempickiego założyciela Bractwa św. Różańca oraz 6 innych zakonników z adnotacją: promotor Bractwa św. Różańca, a przekazy historyczne mówią o kaplicy różańcowej w kościele klasztornym na długo przed przebudową barokową.
Nie jest znane wyposażenie dawnego kościoła parafialnego św. Leonarda co do ołtarza czy obrazów związanych z kultem Matki Bożej Różańcowej.

 


Różaniec
[łac. rosarium ‘ogród różany’, ‘wieniec z róż’], maryjna modlitwa medytacyjna skoncentrowana na rozważaniu tajemnicy Wcielenia i Odkupienia, czyli życia, męki, zmartwychwstania i chwały Chrystusa; określana jako streszczenie Ewangelii (Leon XIII, Paweł VI).
więcej...

Praktyka żywego różańca w naszej parafii
Zasadą dzięki której różaniec „żyje” jest jego całościowe odmawianie, ile róż w danej parafii tyle codziennie „pełnych” modlitw różańcowych. Dana osoba odmawia przez miesiąc codziennie te samą dziesiątkę różańca...
więcej...

 

 • Zwiastowanie Maryi, iż jest matką Syna Bożego
 • Nawiedzenie świętej Elżbiety
 • Narodzenie Pana Jezusa
 • Ofiarowanie Jezusa w świątyni
 • Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.


 • Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
 • Biczowanie Pana Jezusa
 • Ukoronowanie koroną z cierni
 • Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa
 • Śmierć na krzyżu.
 

 • Chrzest w Jordanie
 • Objawienie na weselu w Kanie
 • Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
 • Przemienienie na górze Tabor
 • Ustanowienie Eucharystii


 • Zmartwychwstanie Pana Jezusa
 • Wniebowstąpienie Pana Jezusa
 • Zesłanie Ducha Świętego
 • Wniebowzięcie Maryi
 • Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi.

 

 


Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
100 0.090703010559082