Pogrzeb

„POGRZEB CHRZEŚCIJAŃSKI NIE UDZIELA ZMARŁEMU ANI SAKRAMENTU ANI SAKRAMENTALIÓW; ZMARŁY ZNAJDUJE SIĘ JUŻ POZA PORZĄDKIEM EKONOMII SAKRAMENTALNEJ. POGRZEB JEST JEDNAK OBRZĘDEM LITURGICZNYM KOŚCIOŁA. POSŁUGA KOŚCIOŁA POWINNA JASNO WYRAŻAĆ RZECZYWISTĄ ŁĄCZNOŚĆ ZE ZMARŁYM A TAKŻE OŻYWIAĆ UCZESTMICTWO ZROMADZONEJ WSPÓLNOTY W OBRZĘDACH I GŁOSIĆ JEJ ŻYCIE WIECZNE”
nr.1684 - Katechizm Kościoła Katolickiego     O śmierci chrześcijanina rodzina powinna powiadomić proboszcza parafii, do której należał zmarły. Proboszcz odnotowuje ten fakt w księdze metrykalnej zgonów. Zajmujący się pogrzebem ustalają z proboszczem termin i miejsce pochowania zmarłego. Dostarczają:
- kartę zgonu, która musi być wcześniej poświadczona przez Urząd Stanu Cywilnego miejsca gdzie nastąpił zgon,
- zaświadczenie np. kapelana o udzieleniu sakramentów św. jeśli zgon nastąpił w szpitalu.
- przedstawiając zaświadczenie o prolongacie miejsca, jeśli ma to być na miejscu pochówku kogoś z rodziny /ale nie wcześniej niż po 20 latach od poprzedniego pochówku /– aby można było je łatwiej odnaleźć w księdze cmentarnej i tam odnotować nowy pochówek lub wybierają inne miejsce.

     Jeśli na miejscu pochówku jest nagrobek, rodzina na własny koszt zajmuje się rozbiórką i wywiezieniem z cmentarza starego nagrobka.

     Opłaty za wykopanie grobu, prolongatę na 20 lat lub uzupełnienie do 20 lat oraz jeśli korzysta się z chłodni w kostnicy są ustalone i pobiera je proboszcz wystawiając pokwitowanie.

Natomiast za obrzędy pogrzebowe i mszę św.  składa się stosowną ofiarę.

     Z powodu zwiększenia kosztów utrzymania cmentarza / wywóz śmieci przez specjalistyczne firmy/ będzie pobierana dodatkowa opłata o ile pogrzeb będzie spoza parafii lubińskiej.

     W wypadku prośby o pochowania zmarłego z innej parafii trzeba przedstawić proboszczowi pismo proboszcza miejsca zmarłego, że zgadza się na pochowanie swego parafianina i że w swojej księdze zgonów odnotował fakt śmierci; w takim wypadku konieczne jest dostarczenie karty zgonu, aby znalazła się w dokumentach koniecznych do zgodnego z przepisami prawnymi prowadzenia cmentarza.

     W mszy pogrzebowej rodzina zmarłego i uczestniczący w niej jeśli nie mają przeszkód kanonicznych, biorą pełny udział czyli przyjmują komunię św. w intencji zmarłej osoby. Z uwagi na powagę okoliczności i liturgii w kościele i na cmentarzu wymagane jest właściwe zachowanie się obecnych podczas obrzędów pogrzebowych.

W intencjach mszalnych za zmarłych podajemy, dla informacji, dane ofiarodawcy tylko w intencjach mszalnych z pogrzebów. Na terminowe rozpisanie intencji z pogrzebów umawia się osoba, która załatwiała sprawy związane z pogrzebem lub z osoba przez nią delegowana.

- Wobec zwiększających się kosztów utrzymania cmentarza od 1 lipca: pokładne, prolongaty i rezerwacje miejsc na cmentarzu od jednego miejsca, na jeden rok, wynosić będą 25,00 zł; przygotowanie zwykłego grobu 450,00 zł.
Od pogrzebów spoza parafii na utrzymanie cmentarza dodatkowo będzie pobierane 150,00 zł.

- Z powodu dużej ilości intencji pogrzebowych od 1 lipca br. przyjmowane będą intencje tylko od lubińskich parafian  i za zmarłych lubińskich parafian; będzie także osobna, odczytana na mszy pogrzebowej, lista ofiarodawców spoza parafii, z ich deklaracją zamówienia mszy św. poza parafią lubińską i powiadomienia rodziny osoby zmarłej o godz. oraz dacie i miejscu takiej mszy św.

 


Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
98 0.088817119598389