Spotkanie 10.07.2022

Na spotkaniu Rady Duszpasterskiej, 10 lipca 2022, ustosunkowano się do uwag zespołu synodalnego naszej parafii.
Sprawy liturgiczne:
- osoby pragnące przyjąć Komunię Świętą na klęcząco, proszę aby podchodząc do ołtarza uklękły na stopniu obok udzielającego Komunii Świętej,
- dzieci uczą się postaw i zachowań przyjmowanych podczas liturgii na katechezie oraz przygotowań do przyjęcia sakramentów świętych, jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę, że i tak naśladują swoich rodziców i starszych. 
Miejsca dla spotkań grup duszpasterskich lub innych zgromadzeń:
- pomieszczenia klasztorne są dostępne, ale po wcześniej zgłoszeniu takiego zapotrzebowania u prefekta gości,
- salka w kaplicy św. Scholastyki w Bieżyniu i kaplica św. Jana Pawła II w Żelaźnie; z możliwością ich ogrzania, na zasadach jak wyżej (zgłoszenie u opiekunów tych obiektów).
Ożywienie istniejących grup duszpasterskich:
- dla wiosek prenumerowany jest miesięcznik RÓŻANIEC, w każdym numerze jest konspekt spotkania formacyjnego; proszę powielić i w poszczególnych Różach, na spotkaniach, w świetlicach czy w domach skorzystać z podanego materiału,
- członków Bractwa Św. Leonarda zapraszam w poniedziałki na msze wieczorne w kościele św. Leonarda lub prywatne odmówienie litanii oraz włączenie modlitwy zamieszczonej na legitymacji do codziennego pacierza,
- zainteresowanych Oblaturą św. Benedykta zapraszam do lektury książeczki „W RODZINIE ŚWIĘTEGO BENEDYKTA”. Spotkanie informacyjne będzie we wrześniu po naszym odpuście.

Spotkania Rady Duszpasterskiej będą się odbywały raz na kwartał; informacje i sprawy tam poruszane będą podawane po tych spotkaniach; zapytania lub problemy dotyczące naszej parafii można zgłaszać przez podanych poniżej członków Rady: Zdzisław Brukiewicz – Żelazno, Sylwestra Dopierała – Bieżyń, Dorota Kaźmierczak –  Bieżyń, Stanisław Klupś – Mościszki, Teresa Klupś –  Lubiń, Stefania Krawczyk – Lubiń, Karol Marciniak – Lubiń, Jagoda Rajewska – Bieżyń, Wacław Waszak – Lubiń.

W najbliższym czasie w gablotach i na stronie parafii zostaną zamieszczone adresy wartościowych, internetowych portali religijnych - http://www.parafia.benedyktyni.net/portale-religijne-34214.

 


Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
98 0.10570001602173